Recent posts

ชนิดPostผู้เขียนตอบLast updated
สำนักปฏิบัติธรรมวัดธารน้ำไหล admin65 ปี 6 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดแดนสงบอาสภาราม จิระเดช95 ปี 6 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดวังหน่อไม้ admin05 ปี 8 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าโพธิญาณ admin15 ปี 9 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดท่าขนุน admin35 ปี 10 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดวังตะกู jiradet25 ปี 10 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดโสมนัสวิหาร admin15 ปี 11 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดซับยี่หร่า admin15 ปี 11 สัปดาห์ ago
กระทู้ขอเชิญร่วมทำบุญสร้าง "พระมหาธาตุรัตนเจดีย์ศรีสองห้อง" phutakham05 ปี 12 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าธรรมสุข admin35 ปี 12 สัปดาห์ ago
Blog entryประวัติวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น(ธ) thammayoot45 ปี 13 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดถ้ำน้ำทิพย์ admin05 ปี 15 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดสมบูรณ์สามัคคี admin15 ปี 15 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดสว่างวารี admin15 ปี 15 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ์ admin05 ปี 16 สัปดาห์ ago
ข่าวพศ.ประกาศสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น 82 แห่ง ปี 52 จิระเดช15 ปี 16 สัปดาห์ ago
ข่าวพศ. ประกาศสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น 80 แห่ง ปี 55 admin15 ปี 18 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมสำนักสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ anumotami05 ปี 19 สัปดาห์ ago
ข่าวกิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด คณะสงฆ์หนตะวันออก 21-22 ธ.ค.2555 admin05 ปี 19 สัปดาห์ ago
กระทู้ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดเขาพุทธโคดม ประจำปี 2554 ต้นโพธิ์ต้นไทร25 ปี 20 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดอาจาโรรังสี admin15 ปี 20 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดคลองตาลอง จิระเดช95 ปี 21 สัปดาห์ ago
กระทู้เชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว anumotami05 ปี 21 สัปดาห์ ago
กระทู้5 – 9 ธ.ค. 55 วันพ่อ ขอเชิญปฏิบัติธรรมที่ วัดบางพาน http://watbangphan.org sapan255405 ปี 21 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดเกตุมดีศรีวราราม จิระเดช45 ปี 21 สัปดาห์ ago