Recent posts

ชนิดPostผู้เขียนตอบLast updated
กระทู้รับสมัครพนักงาน ที่จบทางด้านพุทธศาสนา - ปริญญาตรี-โท (มจร., มมร.) ,- น.ธ.เอก หรือ ป.ธ.3 ขึ้นไป อาคันตุกะ03 ปี 26 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดดาวโด่ง admin13 ปี 30 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย admin13 ปี 31 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดคมบาง admin43 ปี 31 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม จิระเดช73 ปี 39 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดศรีวนาราม admin23 ปี 41 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดทุ่งบ่อแป้น admin23 ปี 42 สัปดาห์ ago
Blog entryปฏิบัติธรรมย้ำปัญญา ที่วัดดุสิดาราม วรวิหาร วัดดุสิดาราม03 ปี 42 สัปดาห์ ago
กระทู้ร่วมสร้างพระประจำวัน ณ วัดดุสิดาราม วรวิหาร วัดดุสิดาราม03 ปี 42 สัปดาห์ ago
กระทู้วัดดุสิดาราม วรวิหาร ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างอาคารปฏิบัติธรรม วัดดุสิดาราม03 ปี 42 สัปดาห์ ago
กระทู้เชิญร่วมปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร วัดดุสิดาราม03 ปี 42 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดโพนวิมาน admin33 ปี 45 สัปดาห์ ago
ข่าวกิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ 21-22 เม.ย.2557 admin04 ปี 1 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดใหม่สันติ admin94 ปี 4 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดโพธิ์อ้น admin04 ปี 11 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าอัมพวัน admin14 ปี 13 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร admin04 ปี 14 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอนใหญ่ admin14 ปี 15 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดแพรกษา admin14 ปี 17 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุพนม admin24 ปี 17 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดนิพเพธพลาราม จิระเดช74 ปี 19 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดบุญศรีมุนีกรณ์ admin24 ปี 20 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดเขาพุทธโคดม จิระเดช24 ปี 20 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดแท่นคำ admin14 ปี 21 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดโยธินประดิษฐ์ admin14 ปี 27 สัปดาห์ ago