Recent posts

ชนิดPostผู้เขียนตอบLast updated
สำนักปฏิบัติธรรมบ้านสายลม pisut92 ปี 19 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุดอยตุง admin12 ปี 21 สัปดาห์ ago
บทความปัญหาการจัดปริวาสกรรม ที่ไม่ถูกต้องตามพระวินัยพุทธบัญญัติ admin112 ปี 25 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมเสถียรธรรมสถาน จิระเดช82 ปี 27 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดโนนทองศรีวราราม admin12 ปี 29 สัปดาห์ ago
กระทู้ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร วัดดุสิดาราม02 ปี 40 สัปดาห์ ago
Pageรายชื่อคณะกรรมการบริหาร ศปท. (ชุดที่ 3) ตั้งแต่ 22 เมษายน 2557 - 21 เมษายน 2560 admin03 ปี 4 วัน ago
Pageรายนามคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร ศปท. และประธาน ศปท. ประจำภาค admin03 ปี 5 วัน ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าธรรมอุทยาน admin43 ปี 4 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดหนองป่าพง จิระเดช83 ปี 4 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าถ้ำวัว admin43 ปี 5 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดถ้ำสุมโน admin113 ปี 5 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต จิระเดช53 ปี 6 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบัติธรรมแม่ชี วัดย่านขาด จิระเดช43 ปี 6 สัปดาห์ ago
Pageศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) admin03 ปี 7 สัปดาห์ ago
ข่าวกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กก.บริหาร ศปท. และ สปจ. หนกลาง-ใต้ 12-13 มี.ค.58 admin03 ปี 7 สัปดาห์ ago
Blog entryวัดป่าภูตคาม (หลวงปู่ใบ รัตนญาโณ) ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น phutakham23 ปี 13 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดพรหมบุรี admin23 ปี 14 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดนิคมผัง ๑๖ admin03 ปี 23 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าดอนหายโศก admin13 ปี 24 สัปดาห์ ago
กระทู้มีมติแต่งตั้ง พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต/ขุนอุดม ป.ธ.๙, M.A., Ph.D.) เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม วรวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค ๑๘ วัดดุสิดาราม03 ปี 26 สัปดาห์ ago
กระทู้มีมติแต่งตั้ง พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต/ขุนอุดม ป.ธ.๙, M.A., Ph.D.) เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม วรวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค ๑๘ วัดดุสิดาราม03 ปี 26 สัปดาห์ ago
กระทู้มีมติแต่งตั้ง พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต/ขุนอุดม ป.ธ.๙, M.A., Ph.D.) เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม วรวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค ๑๘ วัดดุสิดาราม03 ปี 26 สัปดาห์ ago
กระทู้รับสมัครพนักงาน ที่จบทางด้านพุทธศาสนา -มัคทายก, ไวยาวัจกร อาคันตุกะ03 ปี 27 สัปดาห์ ago
กระทู้รับสมัครพนักงาน ที่จบทางด้านพุทธศาสนา -น.ธ.ตรี ขึ้นไป อาคันตุกะ03 ปี 27 สัปดาห์ ago