Recent posts

ชนิดPostผู้เขียนตอบLast updated
สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) admin011 ชั่วโมง 47 นาที ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระศรีอารย์ admin021 สัปดาห์ 2 วัน ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดต้นชุมแสง admin021 สัปดาห์ 2 วัน ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระบรมธาตุ admin021 สัปดาห์ 2 วัน ago
สำนักปฏิบัติธรรมบ้านสายลม pisut91 ปี 19 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุดอยตุง admin11 ปี 21 สัปดาห์ ago
บทความปัญหาการจัดปริวาสกรรม ที่ไม่ถูกต้องตามพระวินัยพุทธบัญญัติ admin111 ปี 25 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมเสถียรธรรมสถาน จิระเดช81 ปี 28 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดโนนทองศรีวราราม admin11 ปี 29 สัปดาห์ ago
กระทู้ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร วัดดุสิดาราม01 ปี 40 สัปดาห์ ago
Pageรายชื่อคณะกรรมการบริหาร ศปท. (ชุดที่ 3) ตั้งแต่ 22 เมษายน 2557 - 21 เมษายน 2560 admin02 ปี 5 วัน ago
Pageรายนามคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร ศปท. และประธาน ศปท. ประจำภาค admin02 ปี 6 วัน ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าธรรมอุทยาน admin42 ปี 4 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดหนองป่าพง จิระเดช82 ปี 4 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าถ้ำวัว admin42 ปี 5 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดถ้ำสุมโน admin112 ปี 5 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต จิระเดช52 ปี 6 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบัติธรรมแม่ชี วัดย่านขาด จิระเดช42 ปี 7 สัปดาห์ ago
Pageศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) admin02 ปี 7 สัปดาห์ ago
ข่าวกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กก.บริหาร ศปท. และ สปจ. หนกลาง-ใต้ 12-13 มี.ค.58 admin02 ปี 7 สัปดาห์ ago
Blog entryวัดป่าภูตคาม (หลวงปู่ใบ รัตนญาโณ) ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น phutakham22 ปี 13 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดพรหมบุรี admin22 ปี 15 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดนิคมผัง ๑๖ admin02 ปี 23 สัปดาห์ ago
สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าดอนหายโศก admin12 ปี 25 สัปดาห์ ago
กระทู้มีมติแต่งตั้ง พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต/ขุนอุดม ป.ธ.๙, M.A., Ph.D.) เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม วรวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค ๑๘ วัดดุสิดาราม02 ปี 26 สัปดาห์ ago