วัดใหม่หนองบัวรี


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 52
ต.ชุมพวง  อ.ชุมพวง  นครราชสีมา 30270
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูจันทปทุมาภรณ์

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ชุมพวง   อำเภอ: ชุมพวง   จังหวัด: นครราชสีมา   รหัสไปรษณีย์: 30270
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1213]