วัดใหม่คำวัน


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ 14
ต.ดงป่าคา  อ.เมือง  พิจิตร 66170
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูพิมณฑ์วรกิจ (ฐานวโร)

พระวิปัสสนาจารย์

  1. พระครูพิมณฑ์วรกิจ (ฐานวโร)  น.ธ.เอก, ม.6  อายุ 41 ปี พรรษา 15
  2. พระครูสังฆรักษ์สำรวย สทฺธาธิโก น.ธ.เอก, ม.3  อายุ 41 ปี พรรษา 15

 

การอบรม

ทำวัตร เช้า-เย็น เจริญภาวนา เดินจงกรม ฟังธรรม สนทนาธรรม ฉายวีดีทัศน์สื่อธรรมะ

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: ม.3   ตำบล: ดงป่าคา   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: พิจิตร   รหัสไปรษณีย์: 66170
โทร.: 05-669-7148, 08-9858-5843
เว็บไซต์: http://
อีเมล: jinandsamran@thaimail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

ต.ดงกลาง?

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 9414]