วัดใหญ่ชัยมงคล


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอยุธยา แห่งที่ 3
ต.คลองสวนพลู  อ.พระนครศรีอยุธยา  อยุธยา 13000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูพิสุทธิ์บุญสาร (แก่น ปุญฺญสมฺปนฺโน) จอว.

วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอยุธยาแห่งที่ 3 มีเนื้อที่ 630 ไร่ เนื้อที่ตั้งวัดใหญ่ชัยมงคล 197 ไร่ (แบ่งให้ชาวบ้านและประชาชนเช่าอยู่อาศัย จำนวน 433 ไร่) และยังเป็นแหล่งเรียนรู้โบราณสถานและประวัติศาสตร์

วัดมีอาณาบริเวณวัดกว้างขวาง มีกำแพงล้อมรอบ มีความสะอาด สงบเงียบ เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่นเป็นสวนป่า ไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับนานาพันธุ์ มีสระน้ำบริเวณวัด และมีสวนสาธารณะ ซึ่งได้รับรางวัลตามหลักมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ ตามกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

มีศาลาปฏิบัติธรรม 2 หลัง อาคารที่พักชาย 1 หลัง (หลังใหญ่) หญิง 12 หลัง และหลังใหญ่ 1 หลัง มีห้องน้ำอย่างเพียงพอ สามารถรับรองผู้มาปฏิบัติธรรมได้คราวละ 200-500 คน   เสนาสนะที่พัก มีทั้งที่อยู่เดี่ยว และอยู่รวม โดยจัดแยกไม่ปะปนกัน ระหว่างชายหญิง

เสนาสนะบางส่วน จัดสร้างเป็นรูปแบบไทย เพื่อให้กลมกลืนกับโบราณสถาน และให้เหมาะสมกับแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา  มีถนนเข้าออกสะดวก ระบบน้ำไฟ สมบูรณ์ น้ำใช้จากบ่อบาดาล หอถังสูง 2 ตำแหน่ง น้ำดื่มจากเครื่องกรองมาตรฐาน

 

การอบรม

วัดใหญ่ชัยมงคล ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่จะนำหลักธรรมของศาสนามาปรับใช้ในวิถีชีวิต เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของประชาชน โดยการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ มีกระบวนการขั้นตอนเพื่อให้เกิดสมาธิ สติ และปัญญา จัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวัน และในช่วงวันหยุดตามเทศกาลต่างๆ ดังนี้

  • ปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
  • ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา
  • ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญสร้างบารมี ผู้เป็นแสงสว่าง
  • ปฏิบัติธรรมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา
  • ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา
  • ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
  • ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

ปฏิบัติคราวละ 3 วัน 2 คืน ให้ผู้ปฏิบัติธรรมเจริญกัมมัฏฐาน ดูลมหายใจเข้าออก ให้สงบเป็นสมาธิ และปัญญาพิจารณา ทำให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจในเรื่อง รูป-นาม คือ กายและใจ  มีสติมีปัญญามากขึ้น สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้จาก วิปัสสนากัมมัฏฐานไปใช้ให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน  เพื่อจะได้ทำให้ไม่ต้องอยู่อย่างทุกข์กายทุกข์ใจในโลกภายนอก โดยยึดหลักมหาสติปัฏฐานสูตร เป็นหลักปฏิบัติในการสอนตามแนวทางพระพุทธศาสนา

ติดต่อโครงการปฏิบัติธรรม โทร. 080-608-3137

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 40/3 ม.3   ตำบล: คลองสวนพลู   อำเภอ: พระนครศรีอยุธยา   จังหวัด: อยุธยา   รหัสไปรษณีย์: 13000
โทร.: 03-524-2640 โทรสาร 03-524-2640 ต่อ 20, ติดต่อปฏิบัติธรรม โทร. 080-608-3137
เว็บไซต์: http://www.watyaichaimongkol.net/
อีเมล: watyai@windowslive.com
เฟซบุค: วัดใหญ่ชัยมงคล
ทวิตเตอร์: http://twitter.com/watyai

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

การเดินทางไปวัดใหญ่ชัยมงคล

ทางรถยนต์   มาจากรังสิต

ถึงทางต่างระดับวังน้อย  ให้แยกซ้ายไปทางนครสวรรค์ จนถึงทางต่างระดับอยุธยา ให้เลี้ยวซ้ายเข้าอยุธยา ตรงไปจนถึงสี่แยกที่มีวงเวียนเป็นเจดีย์อยู่กลางแยก ให้เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึงวัดใหญ่ชัยมงคล

รถโดยสารประจำทาง

ขึ้นรถที่สถานีขนส่งสายเหนือ  ลงที่แยกวงเวียนเจดีย์ แล้วต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าวัดใหญ่ชัยมงคล ประมาณ 10 บาท

รถตู้ 

  • เส้นทางที่ 1:  ขึ้นรถที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  ลงที่แยกวงเวียนเจดีย์  แล้วต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าวัดใหญ่ชัยมงคล ประมาณ 10 บาท         
  • เส้นทางที่ 2:  ขึ้นรถที่สายใต้ใหม่ (ปั๊ม Q8 ข้างร้านอาหารบาร์นเฮ้าส์) ลงที่ตัวเมืองอยุธยา แล้วต่อรถรอบเมือง หรือรถตุ๊กตุ๊ก หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  ราคาค่าโดยสารแล้วแต่ตกลง

รถไฟ 

ลงรถที่สถานีรถไฟอยุธยา  ต่อรถตุ๊กตุ๊ก ราคาค่าโดยสารประมาณ 40 บาท


 

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0097]