วัดโพนวิมาน


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 12
ต.กุดสิมคุ้มใหม่  อ.เขาวง  กาฬสินธุ์ 46160
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูจินดารัตนาภรณ์ (ศักดิ์ดา ธมฺมรโต) จอว. จต.สงเปลือย

วัดป่าพุทธบุตร
เจ้าสำนัก  พระครูจินดารัตนาภรณ์ (ศักดิ์ดา ธมฺมรโต) จอว. จต.สงเปลือย  อายุ 42 พรรษา 18
พระวิปัสสนาจารย์

  • พระมงคล ธมฺมสโร น.ธ.ตรี
  • พระปราณา โชติมนฺโต น.ธ.ตรี

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 93 ม.7   ตำบล: กุดสิมคุ้มใหม่   อำเภอ: เขาวง   จังหวัด: กาฬสินธุ์   รหัสไปรษณีย์: 46160
โทร.: 081-059-0732
เว็บไซต์: http://www.watponewimarn.com/
อีเมล: watponewimarn@hotmail.com
เฟซบุค: วัดโพนวิมาน - วัดป่าพุทธบุตร
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0164]