วัดโพธิ์


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 30
ต.คอนสวรรค์  อ.คอนสวรรค์  ชัยภูมิ 36140
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระมหาสิทธิวัฒน์ กิตฺติปญฺโญ

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: คอนสวรรค์   อำเภอ: คอนสวรรค์   จังหวัด: ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์: 36140
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0664]