วัดโพธิ์


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1
ต.ในเมือง  อ.เมือง  ขอนแก่น 40000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล) จร. จต. ชอ. (วิ)

กรรมการบริหาร ศปท.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล)
วุฒิการศึกษา

 • นักธรรมชั้นเอก โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงบริบูรณ์   บ้านตาเนิน  อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ พ.ศ.2525
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)  โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม อ. หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ พ.ศ.2530
 • พุทธศาสตรบัณฑิต พธ.บ. (ศาสนา) เกียรตินิยมอันดับ 1 มจร. วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ.2534
 • ปริญญาโท M.A. (ปรัชญา), เกียรตินิยมอันดับ 1 (First Class) มหาวิทยาลัยปูนา ประเทศอินเดีย พ.ศ.2538
 • ปริญญาโท M.A. (รัฐศาสตร์), เกียรตินิยมอันดับ 2 (Second Class) ติลัควิทยาลัย ปูนา ประเทศอินเดีย พ.ศ.2542
 • M.Phil. (ปรัชญา)  มหาวิทยาลัยปูนา ประเทศอินเดีย พ.ศ.2543
 • ปริญญาเอก Ph.D. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยปูนา ประเทศอินเดีย พ.ศ.2545

 
ประวัติการทำงาน

 • เลขานุการ รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น พ.ศ.2535
 • หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  มจร. วิทยาเขตขอนแก่น  พ.ศ.2535-36
 • อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์  มจร. วิทยาเขตขอนแก่น  พ.ศ.2539-41
 • อาจารย์ประจำ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  มจร. วิทยาเขตขอนแก่น  พ.ศ.2542-45
 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  มจร. วิทยาเขตขอนแก่น  พ.ศ.2546-49
 • อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย  มจร. วิทยาเขตขอนแก่น  พ.ศ.2545 -ปัจจุบัน
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มจร. วิทยาเขตขอนแก่น  พ.ศ.2550-

 
ประวัติการบริหาร/การปกครอง/สมณศักดิ์

 • ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน  2545
 • เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ บ้านโนนทัน  2546
 • เจ้าคณะตำบลในเมืองเขต 1  2546
 • พระปลัดสมชาย กันตสีโล  2548
 • พระอุปัชฌาย์  2549
 • พระครูวินัยธรสมชาย กันสตีโล  2549
 • พระครูภาวนาโพธิคุณ (จต.ชอ.) (วิ)  2550

วัดโพธิ์ (วัดโพธิ์โนนทัน)

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: บ้านโนนทัน ถ.โพธิสาร   ตำบล: ในเมือง   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: ขอนแก่น   รหัสไปรษณีย์: 40000
โทร.: 04-322-1653
เว็บไซต์: http://www.watphokk.com/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0286]