วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 16
ต.บัวบาน  อ.ยางตลาด  กาฬสินธุ์ 46120
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูอนุกูลปริยัติการ (สุระเดช เกชิต) จอว., รจอ.ยางตลาด

วัดมีบรรยากาศดี ร่มรื่น เน้นให้เข้่าใจหลักชีวิต และการแก้ปัญหา
 
พระวิปัสสนาจารย์ที่สำคัญ

  • พระแดง ปญฺญาวโร (เกยุระ)  โทร.081-749-2425

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมภายในวัด

  • พระชัยรัตน์ ญาณวีโร-สิทธิศักดิ์  โทร.086-226-4514

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: บ้านโคกใหญ่ 299 ม.1   ตำบล: บัวบาน   อำเภอ: ยางตลาด   จังหวัด: กาฬสินธุ์   รหัสไปรษณีย์: 46120
โทร.: 088-327-9959
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0742]