วัดโพธาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพะเยา แห่งที่ 7
ต.ศรีถ้อย  อ.แม่ใจ  พะเยา 56130
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระโสภณพัฒโนดม

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ศรีถ้อย   อำเภอ: แม่ใจ   จังหวัด: พะเยา   รหัสไปรษณีย์: 56130
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1223]