วัดโนนสำราญ


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ 8
ต.ห้วยหิน  อ.หนองหงส์  บุรีรัมย์ 31240
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูปลัดวรพงศ์ ปภสฺสโร

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ห้วยหิน   อำเภอ: หนองหงส์   จังหวัด: บุรีรัมย์   รหัสไปรษณีย์: 31240
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0178]