วัดโนนตูม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 24
ต.เกิ้ง  อ.เมือง  มหาสารคาม 44000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูวิจิตรธรรมประโชติ

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: เกิ้ง   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: มหาสารคาม   รหัสไปรษณีย์: 44000
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1405]