วัดโคกโตนด


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยนาท แห่งที่ 2
ต.ห้วยกรด  อ.สรรคบุรี  ชัยนาท 17140
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระใบฎีกาบุญเลิศ ธมฺมวีโร จอว.

สำนักปฏิบัติธรรมวัดโคกโตนด เป็นวัดที่มีต้้นไม้ และติดชายทุ่ง บรรยากาศ มีต้นไม้และ
ศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหญ่ ห้องน้ำสะดวกสบาย เป็นที่สงบ ร่วมเย็น เหมาะสำหรับ
ผู้ชอบความสงบ ร่มเย็น

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมภายในวัด พระรัฐนินทร์ รตนพโล 05-643-8116

 

การอบรม

รายละเอียดการจัดอบรม

มีการปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญของประเทศไทย คือ
วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ และให้การอบรมธรรมปฏิบัติแก่ นิสิต นักศึกษา ที่มา
เข้าค่ายอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 134 ม.3   ตำบล: ห้วยกรด   อำเภอ: สรรคบุรี   จังหวัด: ชัยนาท   รหัสไปรษณีย์: 17140
โทร.: 05-643-8116
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

การเดินทาง

มาถึงจังหวัดชัยนาท ขึ้นรถจาก บขส. ชัยนาท มาลงที่ อำเภอสรรคบุรี หรือ อำเภอสรรพยาก็ได้
และเดินมาอีก 6 ก.ม. ก็ถึงวัดโคกโตนด

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0057]