วัดแก้วโกรวาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกระบี่ แห่งที่ 1
ต.ปากน้ำ  อ.เมือง  กระบี่ 81000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระปัญญาวุธธรรมคณี (บริสุทธิ์ ขนฺติโก) จอว.

พระปัญญาวุธธรรมคณี (บริสุทธิ์ ขนฺติโก) จอว. อายุ 74 พรรษา 54
 
พระวิปัสสนาจารย์

  • พระสุตาวุธวิสิฐ อาภากโร
  • พระโชคนุชิต สนฺติกโร น.ธ.เอก
  • พระสุภัคค์ โชติสาโร น.ธ.โท

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 82 ถ.อิศรา   ตำบล: ปากน้ำ   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: กระบี่   รหัสไปรษณีย์: 81000
โทร.: 07-561-1252, 086-279-3193 โทรสาร 07-562-0535
เว็บไซต์: http://www.watkaewkoravaram.com/ [deadlink]
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0060]