วัดเวฬุวันเทพนิมิต


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดหนองบัวลำภู แห่งที่ 19
ต.วังทอง  อ.นาวัง  หนองบัวลำภู 39170
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก เจ้าอธิการสม ยตินทโร

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: วังทอง   อำเภอ: นาวัง   จังหวัด: หนองบัวลำภู   รหัสไปรษณีย์: 39170
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
(แผนที่ด้านบนนี้ เป็นการกำหนดพิกัดโดยชั่วคราว ตามตำบลที่ตั้งเท่านั้น   หากท่านทราบพิกัดแน่นอนของสถานที่นี้ โปรดแจ้งที่ info@sptcenter.org)
 
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0979]