วัดเวฬุวนาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพฯ แห่งที่ 19
ต.สีกัน  อ.ดอนเมือง  กรุงเทพฯ 10210
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูชัยสารสุนทร

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: สีกัน   อำเภอ: ดอนเมือง   จังหวัด: กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์: 10210
โทร.: 02-574-3652
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0222]