วัดเย็นศิระธรรมประทีป


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเลย แห่งที่ 4
ต.กกสะทอน  อ.ด่านซ้าย  เลย 42120
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูโสภณธรรมประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ อนากุโล)

........

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: บ้านหมากแข้ง   ตำบล: กกสะทอน   อำเภอ: ด่านซ้าย   จังหวัด: เลย   รหัสไปรษณีย์: 42120
โทร.: 081-280-2707
เว็บไซต์: http://watpayensira.com/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1445]