วัดเปรมประชา


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ 3
ต.บางพูน  อ.เมือง  ปทุมธานี 12000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระมหาสมชาย สนฺติกโร

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: บางพูน   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: ปทุมธานี   รหัสไปรษณีย์: 12000
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0249]