วัดเนรมิตวิปัสสนา


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเลย แห่งที่ 1
ต.ด่านซ้าย  อ.ด่านซ้าย  เลย 42120
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์

........

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ด่านซ้าย   อำเภอ: ด่านซ้าย   จังหวัด: เลย   รหัสไปรษณีย์: 42120
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://www.watneramitvipassana.com/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0117]