วัดเทวราชกุญชร


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพฯ แห่งที่ 13
ต.วชิรพยาบาล  อ.ดุสิต  กรุงเทพฯ 10300
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระราชสุธี รอง จภ.13

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: วชิรพยาบาล   อำเภอ: ดุสิต   จังหวัด: กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์: 10300
โทร.: 02-268-7027
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0216]