วัดเทพประดิษฐาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชุมพร แห่งที่ 1
ต.ท่าข้าม  อ.ท่าแซะ  ชุมพร 86140
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสุธรรมประกาศ (สีลเตโช) จอว.

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: ม.3   ตำบล: ท่าข้าม   อำเภอ: ท่าแซะ   จังหวัด: ชุมพร   รหัสไปรษณีย์: 86140
โทร.: 077-547-066
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0069]