วัดเทพบุตรบรรพต


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 2
ต.โป่งนก  อ.เทพสถิต  ชัยภูมิ 36230
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูบรรพตวิหารการ (พร รตฺนญาโณ) จอว., รจอ.เทพสถิต

สภาพวัดเป็นภูเขา มีป่าไม้สมบูรณ์ พื้นที่ 100 ไร่เศษ  ห่างจากหมู่บ้าน 3 กม. น้ำไฟฟ้าสะดวก

 

การอบรม

งานอบรมธรรมประจำปี ในวันที่ 5-15 กุมภาพันธ์ เป็นที่พักของผู้ใฝ่ในธรรม 3-7 วัน มีตลอดปี

ภาวนาพุทโธ เดินจงกรม  ให้ระวังจิตใจตนเอง

งานปริวาสกรรมประจำปี

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 191 ม.4 บ้านบุ่งเวียง   ตำบล: โป่งนก   อำเภอ: เทพสถิต   จังหวัด: ชัยภูมิ   รหัสไปรษณีย์: 36230
โทร.: 04-481-0554, 084-472-5509
เว็บไซต์: http://www.wadtheppabutrbanpot.com/
อีเมล: lhaungta@hotmail.com, lhaungta@wadtheppabutrbanpot.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

  • จากกรุงเทพ-สระบุรี-ลำนาราย-ลำสนธิ-เทพสถิต-นายางกลัก โป่งนก วัดเทพบุตรบรรพต
  • จากนครราชสีมา-หนองบัวโคก-จตุรัส-หนองบัวระเหว วังกะทะ-บ้านโคกชาติ-วัดเทพบุตรบรรพต
แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0281]