วัดเซกาเจติยาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดหนองคาย แห่งที่ 12
ต.เซกา  อ.เซกา  หนองคาย 43150
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสันติปัญญาภรณ์ จอ.

วัดบ้านเซกา เปลี่ยนชื่อวัด เป็น "วัดเซกาเจติยาราม" ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2552

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: เซกา   อำเภอ: เซกา   จังหวัด: หนองคาย   รหัสไปรษณีย์: 43150
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0635]