วัดเขาดิน


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 40
ต.เขาดิน  อ.เดิมบางนางบวช  สุพรรณบุรี
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสิริสิกขการ

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: เขาดิน   อำเภอ: เดิมบางนางบวช   จังหวัด: สุพรรณบุรี   รหัสไปรษณีย์:
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 10895]