วัดเขาชวัง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ 35
ต.โป่งน้ำร้อน  อ.โป่งน้ำร้อน  จันทบุรี 22140
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการหนูทอง หาสจิตฺโต

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: โป่งน้ำร้อน   อำเภอ: โป่งน้ำร้อน   จังหวัด: จันทบุรี   รหัสไปรษณีย์: 22140
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1391]