วัดเกาะแก้วโกสุม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 6
ต.หัวขวาง  อ.โกสุมพิสัย  มหาสารคาม 44140
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูเชฏฐคุณาจาร

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: หัวขวาง   อำเภอ: โกสุมพิสัย   จังหวัด: มหาสารคาม   รหัสไปรษณีย์: 44140
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0841]