วัดอโสกวนาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 4
ต.โพธิ์สัย  อ.ศรึสมเด็จ  ร้อยเอ็ด 45280
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูปิยปริยัติกิจ

........

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: โพธิ์สัย   อำเภอ: ศรึสมเด็จ   จังหวัด: ร้อยเอ็ด   รหัสไปรษณีย์: 45280
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0322]