วัดอุโมงค์


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 7
ต.สุเทพ  อ.เมือง  เชียงใหม่ 50000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสุคันธศีล จร., จต.สุเทพ เขต 2

 

 
วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)
ค่ายคุณธรรม: โทร. 084-0454819

  • พระอาจารย์มหาเวียง ญาณนนฺโท
  • พระมหานรินทร์ นรินฺโท
  • พระประสิทธ์ วิสุทฺธิสาโร และคณะ

สำนักงานสวนพุทธธรรม (ศูนย์เผยแผ่ธรรม): โทร. 053-328054
ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ: โทร. 085-1076045, 085-7178244

  • พระมหาณรงค์ กนฺตสีโล (ผศ.ดร.)
  • พระวิชัย วิชโย

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 135 ม.10 ถ.สุเทพ   ตำบล: สุเทพ   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: เชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์: 50000
โทร.: 05-381-1100, 05-381-0270
เว็บไซต์: http://www.watumong.org/
อีเมล: webmaster@watumong.org
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
 
 

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0867]