วัดอุสภาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ 17
ต.บางวัว  อ.บางปะกง  ฉะเชิงเทรา 24180
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสุทธสีลาจารคุณ

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: บางวัว   อำเภอ: บางปะกง   จังหวัด: ฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์: 24180
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0989]