วัดอุทธราราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 6
ต.เวียง  อ.เทิง  เชียงราย 57160
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการสมเลิศ วิสารโท

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: เวียง   อำเภอ: เทิง   จังหวัด: เชียงราย   รหัสไปรษณีย์: 57160
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0735]