วัดอุดมรัตนาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร แห่งที่ 6
ต.อากาศ  อ.อากาศอำนวย  สกลนคร 47170
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการดอนสวรรค์ ฐิตสีโล จอว.

วัดอุดมรัตนาราม มีเนื้อที่ 72 ไร่  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่า มีศาลาการเปรียญ 2 หลัง ไว้รองรับผู้ปฏิบัติธรรม

เป็นสำนักที่มีการเรียน การสอนปริยัติธรรมและธรรมศึกษา เป็นสนามสอบนักธรรมสนามหลวง

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมในวัด พระชนะ อุตฺตมธมฺโม

 

การอบรม

รายละเอียดการอบรม

  • มีการสมาทาน รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ทุกวันธรรมสวนะ
  • หน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในวันสำคัญทางศาสนาและ วันสำคัญของชาติ

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 142 ม.14   ตำบล: อากาศ   อำเภอ: อากาศอำนวย   จังหวัด: สกลนคร   รหัสไปรษณีย์: 47170
โทร.: 083-329- 5136
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0827]