วัดอุดมมงคล


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ 21
ต.ปากแพรก  อ.เมือง  กาญจนบุรี 71000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูกาญจนมงคล

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ปากแพรก   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: กาญจนบุรี   รหัสไปรษณีย์: 71000
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0913]