วัดอินทรวิหาร


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพฯ แห่งที่ 8
ต.บางขุนพรหม  อ.พระนคร  กรุงเทพฯ 10200
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระราชรัตนาภรณ์ (ทองสืบ) จอว. จข.พระนคร

........

 

การอบรม

อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ใกล้กับธนาคารแห่งประเทศไทย ถ.วิสุทธิกษัตริย์

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: บางขุนพรหม   อำเภอ: พระนคร   จังหวัด: กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์: 10200
โทร.: 02-281-7810, 02-628-5550-2 โทรสาร 02-282-8429
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0211]