วัดอาจาโรรังสี


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร แห่งที่ 2
ต.ไร่  อ.พรรณานิคม  สกลนคร 47130
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร

พระวิปัสสนาจารย์

 • พระครูศรีภูมานุยุต (ภูมี ปภสฺสโร-คำศรี) จอ.สว่างแดนดิน  โทร.081-263-9668

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมภายในวัด

 • ส.ต.สมศักดิ์ ขันติยู 087-991-9767

 

การอบรม

ระเบียบในการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

 1. ต้องสมาทานศีล 8 เว้นจาการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. ตรงต่อเวลา
 4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 5. เว้นจากการใช้/พกพา โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
 6. ห้ามนำเครื่องประดับ สิ่งของมีค่า หรือเงินจำนวนที่มากเกินความจำเป็น เข้ามาในค่าย โดยเด็ดขาด
 7. ห้ามการคลุกคลีในทำนองชู้สาว
 8. ห้ามเล่นการพนัน ดื่มกินของมึนเมา
 9. ห้ามการทะเลาะวิวาท
 10. ห้ามออกนอกค่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต

กิจวัตรประจำวัน

04.00 น.            ตื่นนอน  ทำภารกิจส่วนตัว
04.15 น.            พร้อมกันที่ศาลาการเปรียญ/ห้องอบรม ฟังพระธรรมเทศนา ทำสมาธิภาวนา
05.00 น.            สวดมนต์ทำวัตรเช้า/แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล
05.30-06.30 น.   ทำความเพียรด้วยการเดินจงกรม
06.30-07.30 น.   ทำความสะอาด ปัดกวาดลานวัด/เตรียมตัวใส่บาตร
07.30-08.30 น.   ถวายภัตตาหาร/รับประทานอาหาร
09.00-11.00 น.   รับฟังการบรรยาย (ประกอบการทำสมาธิภาวนา) จากทีมงานพระวิทยากร
11.00-13.00 น.   รับประทานอาหาร/พักผ่อนตามอัธยาศัย
13.00-15.00 น.   รับฟังการบรรยาย (ประกอบการทำสมาธิภาวนา) จากทีมงานพระวิทยากร
15.00-17.00 น.   ดื่มน้ำปานะ/ทำความสะอาด ปัดกวาดลานวัด-ที่พัก/ทำภารกิจส่วนตัว
17.00-18.00 น.   ทำความเพียรด้วยการเดินจงกรม
18.00-19.30 น.   ฟังการบรรยายพิเศษ
19.30 น.             สวดมนต์ ทำวัตรเย็น/แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล
20.00-21.30 น.   ฟังพระธรรมเทศฯ/อบรมภาวนา
21.30 น.             พักนอน

หมายเหตุ    สามารถปรับเปลี่ยนเวลาได้ตามความเหมาะสม
 

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 109 ม.4   ตำบล: ไร่   อำเภอ: พรรณานิคม   จังหวัด: สกลนคร   รหัสไปรษณีย์: 47130
โทร.: 081-871-1784 โทรสาร 04-298-1087
เว็บไซต์: ........
อีเมล: arjarorungsee@hotmail.com
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แผนที่การเดินทางไปวัด

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0823]