วัดอัมพวัน


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสิงห์บุรี แห่งที่ 1
ต.พรหมบุรี  อ.พรหมบุรี  สิงห์บุรี 16160
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) จจ.

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 53 ม.4 ถ.เอเชีย กม.130 บ้านอัมพวัน   ตำบล: พรหมบุรี   อำเภอ: พรหมบุรี   จังหวัด: สิงห์บุรี   รหัสไปรษณีย์: 16160
โทร.: 03-659-9381, 03-659-9175
เว็บไซต์: http://jarun.org/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0884]