วัดอรัญญวาส


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 17
ต.บ้านปง  อ.หางดง  เชียงใหม่
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอาชวปรีชา อภิชวานนฺโท

พระอาชวปรีชา อภิชวานนฺโท อายุ 37 พรรษา 16 น.ธ. เอก ศน.บ. เจ้าอาวาส เป็นเจ้าสำนัก

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: บ้านปง   อำเภอ: หางดง   จังหวัด: เชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์:
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 10888]