วัดอมราวาส


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ 16
ต.บ้านคู  อ.นาโพธิ์  บุรีรัมย์ 31230
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูอมรบุญวัฒน์

วัดอัมราวาส?

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: บ้านคู   อำเภอ: นาโพธิ์   จังหวัด: บุรีรัมย์   รหัสไปรษณีย์: 31230
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0987]