วัดห้วยยาง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ 3
ต.ดอนแสลบ  อ.ห้วยกระเจา  กาญจนบุรี 71170
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสุกิจกาญจนากร

ต.สระลงเรือ?

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ดอนแสลบ   อำเภอ: ห้วยกระเจา   จังหวัด: กาญจนบุรี   รหัสไปรษณีย์: 71170
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0503]