วัดหินโคน


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 74
ต.หินโคน  อ.จักราช  นครราชสีมา 30230
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูจันทสารประยุต จอว., จต.หินโคน

 

การอบรม

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: หินโคน   อำเภอ: จักราช   จังหวัด: นครราชสีมา   รหัสไปรษณีย์: 30230
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1620]