วัดหัวงัว


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 10
ต.หนองแสง  อ.วาปีปทุม  มหาสารคาม 44120
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสิริญาณรังษี

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: หนองแสง   อำเภอ: วาปีปทุม   จังหวัด: มหาสารคาม   รหัสไปรษณีย์: 44120
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0845]