วัดหัตถสารเกษตร


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ 14
ต.คลองห้า  อ.คลองหลวง  ปทุมธานี 12120
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระปลัดทองอยู่ ภทฺทปญฺโญ

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: คลองห้า   อำเภอ: คลองหลวง   จังหวัด: ปทุมธานี   รหัสไปรษณีย์: 12120
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 9069]