วัดหนองหญ้าปล้อง


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 10
ต.ยอดแกง  อ.นามน  กาฬสินธุ์ 46230
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสันติวราภรณ์

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: ยอดแกง   อำเภอ: นามน   จังหวัด: กาฬสินธุ์   รหัสไปรษณีย์: 46230
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0162]