วัดหนองปรือ


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 46
ต.บ้านแปรง  อ.ด่านขุนทด  นครราชสีมา 36220
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระมหารุ่งเรือง ขนฺติสโห จอว.

วัดหนองปรือ มีบรรยากาศ เป็นท้องทุ่ง ใช้อาคารศาลาการเปรียญเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม  มีอาคารที่พัก ชาย/หญิง แยกกันเป็นสัดส่วน มีห้องน้ำห้องสุขา พอเพียง
ต้นไม้อยู่ในการบำรุงดูแล

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมภายในวัด

  • นายเทิ่ง โพคาศรี

 

การอบรม

กิจกรรมภายในวัดหนองปรือ

  • งานปฏิบัติธรรม ประจำปี  วันที่ 5-11 มกราคม ทุกปี
  • อบรม นักเรียน/นักศึกษา ปีละ 3-50 ครั้ง ต่อปี
  • กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทุกปี
  • กิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ ทุกครั้ง
  • กิจกรรมประเพณี ประจำท้องถิ่น ทุกปี
  • กิจกรรมรักษาศีลอุโบสถ ของอุบาสกอุบาสิกา ตลอดปี

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 246 ม.9 ถ.บ้านแปรง-หนองกราด   ตำบล: บ้านแปรง   อำเภอ: ด่านขุนทด   จังหวัด: นครราชสีมา   รหัสไปรษณีย์: 36220
โทร.: 084-765-1173
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

รายละเอียดการเดินทาง

  • รถโดยสาร จากกรุงเทพ นั่งรถ กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ หรือ กรุงเทพฯ-เมืองเลย ผ่านอำเภอด่านขุนทด ลงรถที่บ้านแปรง นั่งรถเข้ามา 5 กม.
  • รถส่วนบุคคล  มาตามถนนมิตรภาพ ถึง อ.สี่คิ้ว   เลี้ยวซ้าย เข้า อ.ด่านขุนทด ตามถนนสาย 201 ถึง กม.ที่ 66-67  เี้ลี้ยวซ้ายตรง ทางหลวงชนบท เข้าสายบ้านแปรง-หนองกราด   5 กม. ก็ถึงสำนักปฏิบัติธรรม
แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1207]