วัดหนองบอนบุญญาราม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชลบุรี แห่งที่ 27
ต.เกาะจันทร์  อ.เกาะจันทร์  ชลบุรี
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการชินพัฒน์ ปญฺญาวุฑฺโฒ

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: เกาะจันทร์   อำเภอ: เกาะจันทร์   จังหวัด: ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์:
โทร.: ........
เว็บไซต์: http://
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 10892]