วัดหนองขอนเทพพนม


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ 7
ต.หนองปลาไหล  อ.หนองปรือ  กาญจนบุรี 71220
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการศรี ธมฺมโชโต

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: หนองปลาไหล   อำเภอ: หนองปรือ   จังหวัด: กาญจนบุรี   รหัสไปรษณีย์: 71220
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0507]