วัดหนองกระดี่


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 27
ต.บ่อสุพรรณ  อ.สองพี่น้อง  สุพรรณบุรี 72110
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระอธิการเล็ก กนฺตสีโล

........

 

การอบรม

........

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน:    ตำบล: บ่อสุพรรณ   อำเภอ: สองพี่น้อง   จังหวัด: สุพรรณบุรี   รหัสไปรษณีย์: 72110
โทร.: ........
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.
........
แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0625]