วัดสุดสวาสดิ์


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 3
ต.บ้านคลอง  อ.เมือง  พิษณุโลก 65000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูประภัศร์โสตถิคุณ (สมปอง ตโมนฺโท) จอว.

มีศาลาปฏิบัติธรรม 2 ชั้น ยาว 40 เมตร กว้าง 22 เมตร อุโบสถ 1 หลัง กุฏิพระ 10 หลัง กุฏิเจ้าอาวาส 1 หลัง โรงครัว 2 หลัง

พระวิปัสสนาจารย์ พระสุรินทร์ สุจิณฺณธมฺโม 081-713-6874

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมภายในวัด พระทวีวงศ์ อติธมฺโม 086-136-8529

 

การอบรม

จัดการอบรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม  สวดมนต์ตอนเย็นทุกวันอาทิตย์ 

นำประชาชนทำบุญ ทุกวันพระ วันสำคัญ เช่น วันที่ 5 ธันวาคม 12 สิงหาคม วันสงกรานต์  
เวียนเทียนทุกวันสำคัญคุณทางศาสนา บวชพระเฉลิมพระเกียติ

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 86/2 ม.3   ตำบล: บ้านคลอง   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: พิษณุโลก   รหัสไปรษณีย์: 65000
โทร.: 081-605-3761
เว็บไซต์: ........
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

รายละเอียดการเดินทาง

เดินทางจาก 4 แยกปานคลอง ตรงเข้ามาจนถึงป้ายวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
เี้ลี้ยวซ้ายเข้ามาอีกประมาณ 800 เมตร จะเห็นป้ายวัดสุดสวาสดิ์ จนถึง 4 แยกวัดไก่เขีย
เี้ลี้ยวขวามาอีกประมาณ 100 เมตร ถึง 3 แยกเลี้ยวซ้ายมาอีก 300 เมตร ก็ถึง วัดสุดสวาสดิ์

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 0532]