วัดสันติวัน


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 1
ต.บึงพระ  อ.เมือง  พิษณุโลก 65000
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูสันติจันทคุณ (บุญมี จนฺทูปโม)

วัดสันติวัน (สำนักวิปัสสนาพระธาตุสันติวัน)

พระครูสันติจันทคุณ (หลวงพ่อบุญมี จนฺทูปโม) เจ้าอาวาสวัดสันติวัน อายุ 66 ปี พรรษา 45
พุทธศักราช 2523 สอบได้มหาอภิธรรมิกตรี วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ
พุทธศักราช 2518 จบหลักสูตรนักศึกษาพระไตรปิฏก จากจิตตภาวันวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี

งานด้านการเผยแผ่
เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม จิตตภาวันวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี
เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม วัดเมืองหลวง จังหวัดศรีสะเกษ
เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม วัดโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม วัดสันติวัน จังหวัดพิษณุโลก
เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม วัดไทยลอสแองจิลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นครูสอนกรรมฐาน สำนักวิปัสสนาพระธาตุสันติวัน ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เป็นครูสอนกรรมฐาน วัดไทยลอสแองจิลิส นอชฮอลิวูด รัฐคาลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นพระหน่วยพัฒนาการทางจิต จากจิตตภาวันวิทยาลัย
เป็นอาจารย์กรรรมบรรยายอบรมพระอยู่ปริวาสกรรม
แสดงธรรมอบรมผู้บวชนุ่งขาวห่มขาว และสาธุชนทั่วไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย มาหลายปี
เป็นพระธรรมทูต เผยแผ่ในประเทศ ออกรายการวิทยุยานเกราะ 792 รายการทฤษฎีทางพระพุทธศาสนา รายการพระสูตร รายการ คลายทุกข์

ออกรายการวิทยุ
สถานีวิทยุ  010 เอเอ็ม พิษณุโลก รายการพุทธบูชา วิทยุเครื่อข่ายกองทัพภาคที่ 3
พุทธศักราช 2540 เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 3 ประจำอยู่ที่วัดไทยลอสแองจิลิส คาลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
สอนศีลธรรมแก่นักเรียนภาคฤดูร้อน แสดงธรรมอบรมประชาชน
ปัจจุบัน ออกวิทยุ เอฟเอ็ม 89.25 เมกกะเฮิร์ต คลื่นเสียงประชาชน คนของแผ่นดิน
ในรายการ เสียงธรรมนำสุข เวลา 21.00 – 21.30 น (ทุกวัน).ออกอากาศเลขที่289/2 หมู่ 3 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
เอฟเอ็ม 102.75 เมกกะเฮิร์ต วิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก (วัดสันติวัน)
ในรายการ เสียงธรรมนำสุข เวลา 21.00 – 21.30 น (ทุกวัน).ออกอากาศ วัดสันติวัน หมู่ 3 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

รางวัลที่ได้รับ
ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2550 จากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สาขาส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

มีห้องปฏิบัติเป็นห้องส่วนตัว มีอาคารปฏิบัติรวม และทำสำคัญบริเวณของวัดเน้นความร่มรื่นและเป็นธรรมชาติ โดยจัดเป็นส่วนป่าแะลานปฏบัติธรรมในส่วนป่า

พระวิปัสสนาจารย์


     พระสุนันท์ชัย สิริจนฺโท

เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมภายในวัด พระศรศิริ ติสรโณ 081-971-1254

 

การอบรม

กิจกรรมที่จัดเป็นประจำ

บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม วันมาฆบูชา ทุกปี
บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม วันวิสาขบูชาทุกปี
บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม วันอาสาฬหบูชา ทุกปี
บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม วันแม่แห่งชาติ ทุกปี
บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม วันพ่อแห่งชาติ ทุกปี
จัดกิจกรรม บวชสามเณรภาคฤดูร้อน และจัดอบรมปฏิบัติธรรมในช่วงภาคฤดูร้อน ทุกปี
จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตอดทั้งปี

หมายเหตุ
เตรียมอุปกรณ์และของใช่ส่วนตัวที่ีจำเป็น
เตรียมชุดขาวมาด้วยเพื่อสำรองใช้ ทางวัดมีชุดให้ใช้ประมาณ 1 ชุด
 

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 289/2 ม.3 ถ.บึงพระ-ดงหลวง   ตำบล: บึงพระ   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: พิษณุโลก   รหัสไปรษณีย์: 65000
โทร.: 055-287-869
เว็บไซต์: http://watsantiwan.igetweb.com/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

การเดินทาง

  • ทางรถไฟ ลงสถานีรถไฟพิษณุโลก แล้วต่อรถเมลย์รอบเมืองสาย 7 ผ่านหน้าวัดสันติวัน
  • ทางรถยนต์ ลง บ.ข.ส.พิษณุโลก นั่งรถเมลย์รอบเมือง สาย 1 มาลงท่าคลางแล้วต่อสาย 7 มาวัดสันติวัน
  • ทางเครื่องบิน ลงท่าอากาศยานพิษณุโลก แล้วเหมารถ มาวัดสันติวันได้

หมายเหตุ สถานีรถไฟ ห่างวัด 8 ก.ม. บ.ข.ส.ห่างวัด 10 ก.ม.ท่าอากาศยานห่างวัด 3 ก.ม.

แบบสอบถาม: ส่งแล้ว
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1536]